Modernizacja energetyczna ZOL w Grybowie


 

[pobierz] 1.0 MB zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

[pobierz] 1.2 MB zawiadomienie-o-wykluczeniu

Informacja o wykluczeniu i odrzuceniu oferty

[pobierz] 0.6 MB protokol-z-otwarcia-ofert

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

na wykonanie zadania

pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie."

Nr sprawy: ZP-L.Dz.. 67/07/2017

[pobierz] 0.4 MB ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-w-bzp

BZP - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

Nr ogłoszenia 550992-N-2017 z dnia 2017-07-13

[pobierz] 0.9 MB siwz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie."

[pobierz] 0.4 MB zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy
[pobierz] 0.7 MB zalacznik-nr-2-wstepne-oswiadczenie-wykonawcy
[pobierz] 0.6 MB zalacznik-nr-4-grupa-kapitalowa
[pobierz] 0.6 MB zalacznik-nr-5---wykaz-wykonanych-w-okresie-5-lat-
[pobierz] 0.6 MB zalacznik-nr-6---wykaz-osob-ktore-beda-uczestniczy
[pobierz] 0.6 MB zalacznik-nr-7---wzor-umowy
[pobierz] 0.5 MB zalacznik-nr-8---pisemne-zobowiazanie
[pobierz] 0.4 MB zalacznik-nr-9---oswiadczenie-wspolne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

[pobierz] 0.5 MB specyfikacja-techniczna-grybow

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

[pobierz] 8.8 MB projekt-architektoniczno-budowlany-cz. 1
[pobierz] 9.7 MB projekt-architektoniczno-budowlany-cz. 2
[pobierz] 7.6 MB projekt-architektoniczno-budowlany-cz. 3
[pobierz] 5.4 MB projekt-architektoniczno-budowlany-cz. 4
[pobierz] 5.0 MB projekt-architektoniczno-budowlany-cz. 5
[pobierz] 5.3 MB projekt-architektoniczno-budowlany-cz. 6

Projekt architektoniczno-budowlany cz.6

 

Projekt instalacji elektrycznych - fotowoltaika

[pobierz] 0.4 MB instalacja-fotowoltaiczna

 

Projekt instalacji sanitarnych

 

Instalacja gazowa

[pobierz] 1.3 MB instalacja-gazowa

 

Kotłownia gazowa

[pobierz] 0.4 MB kotlownia-gazowa

 

Regulacja instalacji c.o

[pobierz] 8.2 MB regulacja-co_bud
[pobierz] 2.8 MB regulacja-co_pawilon-1
[pobierz] 1.9 MB regulacja-co_pawilon-2

 

Przedmiary

[pobierz] 4.0 MB przedmiary