Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Grybowie


               Caritas Diecezji Tarnowskiej

 

 

 "Doktorzy, którzy zajmują się chorymi,

powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek,

czym jest życie i czym jest zdrowie,

i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje".

Leonardo da Vinci                               

 

Rzetelność i oddanie
Rzetelność i oddanie

1. Ogólne informacje o placówce

   Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Ks. Biskupa Karola Pękali w Grybowie przeznaczony jest dla 81 kobiet oraz mężczyzn przewlekle chorych ze schorzeniami: układu oddechowego, krążeniowego, ruchu, nerwowego (z wyłączeniem chorób psychicznych). Placówka służy osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji. Udzielane świadczenia zdrowotne mają na celu przywracanie oraz poprawę zdrowia pacjentów.

Zaufanie i wyrozumiałość
Zaufanie i wyrozumiałość

2. Warunki przyjęcia

   O przyjęcie do ZOL mogą się ubiegać osoby dorosłe, które przeszły proces diagnozowania oraz leczenia w warunkach szpitalnych, lecz ich stan zdrowia wymaga stacjonarnej całodobowej opieki medycznej i rehabilitacji.

   Decyzję o przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wydaje Dyrektor w porozumieniu razem  z lekarzem; Kierownikiem ds. Medycznych, również opierając się o dokumentację określoną w odrębnych przepisach wydanych przez Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

   Formularze dokumentów i wniosków można pobrać z zakładki „Dokumenty do pobrania” lub osobiście w biurze zakładu (pn. – pt. w godz. 700 – 1430).

   Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ, do zakładu opiekuńczo-leczniczego mogą być przyjęte osoby, których ocena medyczną skalą Barthel nie przekracza 40 punktów. Do zakładu nie są przyjmowane osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową, uzależnione od narkotyków lub alkoholu oraz osoby chore psychicznie.

   W przypadku braku wolnych miejsc, osoby spełniające warunki przyjęcia do zakładu wpisywane są na listę osób oczekujących i informowane o swojej kolejności na tej liście. Poza kolejnością przyjmowani są inwalidzi wojenni oraz weterani wojenni, jak również osoby kierowane w „trybie pilnym” (lekarz kierujący na skierowaniu zaznaczył „tryb pilny”). Osoby oczekujące, o terminie przyjęcia zostaną poinformowane listownie i/lub telefonicznie.

Profesjonalizm i zaangażowanie
Profesjonalizm i zaangażowanie

3. Finansowanie - warunki pobytu

   Pobyt pacjenta w ZOL jest współfinansowany ze środków publicznych, na podstawie podpisanej umowy (kontraktu) z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przez niego samego w wysokości 70% z dochodu (emerytury, renty, zasiłków z opieki społecznej itp.). Pozostała część dochodu mieszkańca pozostaje do jego dyspozycji.

   Zakład posiada 2 oddziały (dla 40 kobiet i 41 mężczyzn). Mieszkańcy przebywają w salach 2, 3, 4, 5 i 6 osobowych. Do dyspozycji mieszkańców są m.in. sale do rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz kaplica. Dom posiada windę osobową, własną kuchnię oraz pralnię. W przylegającym do placówki ogrodzie znajduje się altana letnia oraz ścieżki spacerowe dla pacjentów.

ZOL Grybów
ZOL Grybów

4. Świadczona pomoc

   Nad poprawą i utrzymaniem zdrowia pacjentów czuwają lekarze specjaliści wielu specjalizacji: medycyny rodzinnej, neurologii, chorób wewnętrznych, geriatrii oraz psychiatrii. W sytuacjach skomplikowanych, bardzo trud-nych i nagłych, lekarze kierują pacjentów na spec-jalistyczne badania do innych jednostek służby zdrowia bądź do szpitali. W zakładzie całodobową opiekę pielęg-niarską pełnią wyspecjalizowane pielęgniarki, w tym trzy siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek oraz opiekunki medyczne.

   Pacjenci Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego korzystają z pomocy rehabilitantów, fizjoterapeutów, którzy zajmują się usprawnianiem fizycznym, przywracaniem sprawności ruchowej przy pomocy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Podopieczni otoczeni są pomocą psychologa oraz logopedy. Pomocy chorym udziela również terapeuta zajęciowy, który aktywizuje mieszkańców, mogących korzystać z terapii. Zakład zapewnia chorym wszystkie konieczne leki, materiały medyczne i środki higieniczne, sprzęt ortopedyczny (chodziki, balkoniki, wózki inwalidzkie, laski, kule, łóżka szpitalne, materace przeciw-odleżynowe itp.) oraz transport sanitarny.

   W Zakładzie znajduje się kaplica, w której ksiądz kapelan odprawia Mszę św. w każdą niedzielę i wszystkie święta. Codziennie rano rozdzielana jest Komunia św. Pacjenci mają również pełną możliwość korzystania z sakramentu pokuty i namaszczenia chorych oraz opieki duszpasterskiej. Obłożnie chorzy, pozostający na stałe w łóżkach, mogą również korzystać z wewnętrznego radiowęzła oraz telewizji satelitarnej.

 

Dewizą zakładu jest:

„Caritas oznacza; służyć choremu w duchu chrześcijańskiej miłości.