Diecezjalne Święto Caritas 2023
15 kwietnia 2023
DOFINANSOWANIE, Caritas, zakład, ZOL GRYBÓW, opieka zdrowotna dla starszych, leczenie, rehabilitacja, zakład opiekuńczy, Grybów, usługi medyczne, pacjenci, zdrowie, opieka długoterminowa, wsparcie
Stabilizacja osuwiska z odbudową czterech murów oporowych, 1088/BPRM/23
4 września 2023

Ułatwienia dostępu