Tu znajdziesz potrzebne informacje dotyczące przyjęcia oraz dokumenty do pobrania.

Na końcu niniejszej strony znajduje się KOMPLET WSZYSTKICH DOKUMENTÓW w jednym pliku (kliknij tutaj).

Ważne informacje dotyczące przyjęcia - dokumenty

Druk: Wniosek o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego

wypełnia chory lub opiekun i przedkłada lekarzowi kierującemu do zakładu

Druk skierowania lekarskiego

Druk skali Barthel

wypełnia pielęgniarka lub lekarz

Druk "Wywiad pielęgniarski"

wypełnia pielęgniarka i potwierdza lekarz

Podanie o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas w Grybowie.

Wypełnia osoba ubiegająca się o przyjęcie lub jej opiekun prawny.

Druk: Oświadczenia pacjenta o wyznaczeniu osoby uprawnionej do informacji o stanie zdrowia.

Wypełnia pacjent lub jego opiekun prawny.

Druk: Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych

wypełnia chory lub opiekun prawny

DRUK: Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za pacjenta.

Wypełnia osoba sprawująca faktyczną opiekę nad pacjentem.

Druk: Wyrażenie zgody na ewentualną procedurę żywienia dojelitowego

Wypełnia chory lub opiekun

Wszystkie dokumenty do druku w jednym pliku (do pobrania)

W tym pliku znajdują się wszystkie powyższe pliki (komplet).