Pielgrzymka do Łagiewnik


Łagiewniki - Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas 

13 kwietnia 2013 r.