1. Ogólne informacje o placówce

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Ks. Biskupa Karola Pękali w Grybowie przeznaczony jest dla 81 kobiet oraz mężczyzn przewlekle chorych ze schorzeniami: układu oddechowego, krążeniowego, ruchu, nerwowego (z wyłączeniem chorób psychicznych).

2. Warunki przyjęcia

O przyjęcie do ZOL mogą się ubiegać osoby dorosłe, które przeszły proces diagnozowania oraz leczenia w warunkach szpitalnych, lecz ich stan zdrowia wymaga stacjonarnej całodobowej opieki medycznej i rehabilitacji.

3. Finansowanie - warunki pobytu

Pobyt pacjenta w ZOL jest współfinansowany ze środków publicznych, na podstawie podpisanej umowy (kontraktu) z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przez niego samego w wysokości 70% z dochodu (emerytury, renty, zasiłków z opieki społecznej itp.). Pozostała część dochodu mieszkańca pozostaje do jego dyspozycji.

4. Świadczona pomoc

Nad poprawą i utrzymaniem zdrowia pacjentów czuwają lekarze specjaliści wielu specjalizacji: medycyny rodzinnej, neurologii, chorób wewnętrznych, geriatrii oraz psychiatrii. W sytuacjach skomplikowanych, bardzo trudnych i nagłych, lekarze kierują pacjentów na specjalistyczne badania do innych jednostek służby zdrowia bądź do szpitali.

Ogólne informacje o placówce

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Ks. Biskupa Karola Pękali, położony w malowniczej miejscowości Grybów, stanowi miejsce, gdzie specjalistyczna opieka łączy się z głębokim humanizmem.

To unikatowa instytucja, która zapewnia wszechstronną pomoc 81 osobom, zarówno kobietom, jak i mężczyznom, borykającym się z chronicznymi dolegliwościami różnorodnego pochodzenia – od schorzeń układu oddechowego, przez problemy z krążeniem, aż po zaburzenia ruchowe i nerwowe, z wyłączeniem chorób psychicznych. Misją placówki jest nie tylko podtrzymanie życia i łagodzenie objawów, ale przede wszystkim dążenie do poprawy stanu zdrowia pacjentów poprzez zintegrowane działania rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i opiekuńcze, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego. Świadczenia zdrowotne oferowane w zakładzie są ukierunkowane na maksymalizację samodzielności osób przebywających pod ich opieką, co osiągane jest dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanego personelu i stosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych. W dążeniu do realizacji tych celów, placówka kładzie szczególny nacisk na atmosferę pełną szacunku i zrozumienia, co sprzyja lepszemu samopoczuciu pacjentów oraz ich szybszej rekonwalescencji.

Warunki przyjęcia

Poznaj zasady i warunki przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

O przyjęcie do ZOL mogą się ubiegać osoby dorosłe, które przeszły proces diagnozowania oraz leczenia w warunkach szpitalnych, lecz ich stan zdrowia wymaga stacjonarnej całodobowej opieki medycznej i rehabilitacji.

   Decyzję o przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wydaje Dyrektor na podstawie akceptacji lekarza; Kierownikiem ds. Medycznych oraz w oparciu o dostarczoną niezbędną dokumentację.

   Formularze dokumentów i wniosków można pobrać z zakładki „Dokumenty do pobrania” lub osobiście w biurze zakładu (pn.-pt. w godz. 700-1430).

   Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ, do zakładu opiekuńczo-leczniczego mogą być przyjęte osoby, których ocena medyczną skalą Barthel nie przekracza 40 punktów. Do zakładu nie są przyjmowane osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową, uzależnione od narkotyków lub alkoholu oraz osoby chore psychicznie.

   W przypadku braku wolnych miejsc, osoby spełniające warunki przyjęcia do zakładu, wpisywane są na listę osób oczekujących i informowane o swojej kolejności na tej liście. Poza kolejnością przyjmowani są inwalidzi wojenni oraz weterani wojenni, dawcy organów oraz osoby represjonowane w czasach komunistycznych. Osoby te winny wykazać się stosownymi dokumentami potwierdzającymi prawo do przyjęcia poza kolejnością.

Finansowanie - warunki pobytu

Zapoznaj się z zasadami finansowania pobytu w placówce

Pobyt pacjenta w ZOL jest współfinansowany ze środków publicznych, na podstawie podpisanej umowy (kontraktu) z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przez niego samego w wysokości 70% z dochodu (emerytury, renty, zasiłków z opieki społecznej itp.). Pozostała część dochodu mieszkańca pozostaje do jego dyspozycji.

   Zakład posiada 2 oddziały (dla 40 kobiet i 41 mężczyzn). Mieszkańcy przebywają w salach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 osobowych. Do dyspozycji mieszkańców są m.in. sale do rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz kaplica. Dom posiada windę osobową i własną kuchnię. W przylegającym do placówki ogrodzie znajduje się altana letnia oraz ścieżki spacerowe dla pacjentów.

Świadczona pomoc

Nad naszymi podopiecznymi czuwają specjaliści, ale przede wszystkim osoby, które pragną pomóc i przynieść ulgę w cierpieniu

Nad poprawą i utrzymaniem zdrowia pacjentów czuwają lekarze specjaliści wielu specjalizacji: medycyny rodzinnej, neurologii, chorób wewnętrznych, geriatrii oraz psychiatrii. W sytuacjach skomplikowanych, bardzo trudnych i nagłych, lekarze kierują pacjentów na specjalistyczne badania do innych jednostek służby zdrowia bądź do szpitali. W zakładzie całodobową opiekę pielęgniarską pełnią wyspecjalizowane pielęgniarki oraz opiekunki medyczne.

   Pacjenci Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego korzystają z pomocy rehabilitantów, fizjoterapeutów, którzy zajmują się usprawnianiem fizycznym, przywracaniem sprawności ruchowej przy pomocy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Podopieczni otoczeni są pomocą psychologa oraz logopedy. Pomocy chorym udziela również terapeuta zajęciowy, który aktywizuje mieszkańców, mogących korzystać z terapii. Zakład zapewnia chorym wszystkie konieczne leki, materiały medyczne i środki higieniczne, sprzęt ortopedyczny (chodziki, balkoniki, wózki inwalidzkie, laski, kule, łóżka szpitalne, materace przeciw-odleżynowe itp.) oraz transport sanitarny.

   W Zakładzie znajduje się kaplica, w której ksiądz kapelan odprawia Mszę św. w każdą niedzielę i wszystkie święta. Codziennie rano rozdzielana jest Komunia święta. Pacjenci mają również pełną możliwość korzystania z sakramentu pokuty i namaszczenia chorych oraz opieki duszpasterskiej. Obłożnie chorzy, pozostający na stałe w łóżkach, mogą również korzystać z wewnętrznego radiowęzła oraz telewizji.